EN     ES     RO

Proiect cu finantare europeanaTITLUL PROIECTULUI                  Achizitie de echipamente performante in scopul cresterii competitivitatii
DENUMIREA BENEFICIARULUI SC NOVA TEXTIL ELASTIC WEBBING SRL
SCOPUL PROIECTULUI Cresterea competitivitatii econonomice a societatii NOVA TEXTIL ELASTIC WEBBING SRL prin cresterea productivitatii muncii in urma extinderii capacitatii unitatii existente prin cresterea volumului produsului denumit chinga elastica, cu dimensiuni variind de la 5 - 12 cm, intr-un domeniu competitiv identificat in acord cu Strategia Nationala de Competitivitate si Planul Regional de Dezvoltare prin Codul CAEN 1396- Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile.
OBIECTIVELE SPECIFICE 1. Cresterea competitivitatii econonomice si consolidarea pozitiei pe piata, atat pe plan national cat si international, prin: -          achizitionarea de active corporale si necorporale ce permit optimizarea productiei si o productivitate a muncii ridicata, pe fondul unor rate de solvabilitate generala buna de 4,38% si rentabilitate capitalului propriu (ROE) sporita de 3,18%. -          certificarea sistemului de management si a produsului obtinut (chinga elastica). -          lansarea la nivel international prin participarea la targuri de profil ce permit extinderea pietei societatii. 2. Crearea infrastructurii umane necesare functionarii investitiei, prin infiintarea a patru noi locuri de munca, cu promovarea masurilor de egalitate de sanse, de gen si nediscriminare, unul dintre locurile de munca fiind destinat persoanelor apartinand categoriilor defavorizate. 3. Protectia mediului si si imbunatatirea calitatii mediului inconjurator prin: -          achizitionarea de utilaje si echipamente inovative ce conduc la eficientizarea energetica; -          eficientizarea consumului de resurse atat la nivelul procesului de productie al cat si la nivelul activitatilor administrative (incurajarea si promovarea imprimarii fata-verso a documentelor, reciclarea hartiei, promovarea politicii pentru a imprima doar documentele necesare, utilizarea unui anumit tip de hartie,etc); -          introducerea de practici cu impact asupra mediului in activitatea curenta cu scopul de a creste reciclarea, de a reduce a consumul de energie, de a imbunatati gestionarea resurselor si de a reduce poluarea; -          instruirea salaratilor cu privirea la problemele de mediu si la masurile ce trebuiesc adoptate in contextul protejaraii mediului inconjurator. -          colectarea selectiva a deseurilor este solutia aplicata de Nova Textil Elastic Webbing SRL si presupune depozitarea deseurilor in locuri special amenajate in vederea reciclarii. Deseurile rezultate din procesul de fabricatie al proiectului, sunt valorificate si predate societatilor specializate: deseurile de hartie si carton, deseurile de material plastic;

REZULTATELE PROIECTULUI

-          Extinderea capacitatii de productie a unei unitati existente, pentru produsul chinga elastica, fara schimbarea fundamentala a procesului de productie, aferenta domeniului de activitate reprezentat de codul CAEN 1396- Fabricarea de articole tehnice si industriale din textile. -           Dotarea infrastructurii existente atat cu active corporale (ce incorporeaza tehnologii inovative) si necorporale in vederea crearii de procese tehnologice si produse inovative. -          Crearea infrastructurii umana necesara unei productivitati sporite a muncii prin crearea a patru locuri noi de munca, dintre care cel putin unul va fi destinat persoanelor ce provin din categorii defavorizate si vor fi incluse masuri de asigurare a egalitatii de sanse si tratament, sprijinind integrarea pe piata muncii cat si sociala a persoanelor ce provin din aceste categorii defavorizate. -          Contracte de furnizare incheiate-active si necorporale. -           Locuri de munca nou create (operator batirator fire- 4 locuri de munca). -          Activitati de internationalizare si de certificare a doua sisteme de management si a unui produs. -          Certificari ISO 9001 si 14001.  
 
DATA DE INCEPERE 25/06/2018.
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 01/03/2017- 31/03/2021
VALOAREA TOTALA, din care: 3.052.084,47 lei
Contribuitie UE 1.577.190,90
Contributie nationala 278.327,80
 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Investim in viitorul tau.Proiect cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Regional 2014 - 2020

www.fonduri-ue.ro,  www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro